A_közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv, a továbbiakban: Víz Keretirányelv (VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A magyar Vízgazdálkodási Ütemterv 2007-ben készült el, melynek részét képezi a jelen „Hidrometeorológiai mérőállomások automatizálása” elnevezésű projekt. Magyarországon több intézmény, szervezet végez meteorológiai méréseket. A tradicionális tevékenységet végző szervezet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az OMSZ mérőhálózata többszintű: hagyományos, automata és távérzékelésen alapuló mérőberendezéseket alkalmaznak. A hagyományos méréseket képviseli a csapadék mérőhálózat, amely mellett közel hasonló számban a vízügyi ágazat is végez csapadékmérést. Az OVF és az OMSZ között az elmúlt években hosszas egyeztetés zajlott a két intézmény közös céljait szolgáló egységes meteorológiai mérőhálózat létrehozása érdekében. A közös hálózat létrehozás több okból vált szükségessé: a hatékonyság fokozása, a párhuzamos folyamatok megszüntetése és a költségcsökkentés miatt. Emellett időszerű volt egy olyan közös érdekeltségű, valós idejű adatokat szolgáltató megfigyelő hálózat létrehozása az OMSZ felügyelete alatt, amely mind a meteorológiai, mind a vízügyi igényeket teljes egészében teljesíti, továbbá egységesíti a mérési módszereket, és kiterjeszti az OMSZ-nál kiépített minőségügyi rendszer követelményeit.