A PROJEKT ADATAI

ELŐZMÉNYEK

GALÉRIA

Projekt megnevezése

Hidrometeorológiai mérőállomások automatizálása

(KEOP 2.2.2-2008-0001)
tovább »


A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv, a továbbiakban: Víz Keretirányelv (VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A magyar Vízgazdálkodási Ütemterv 2007-ben készült el, melynek részét képezi a jelen „Hidrometeorológiai mérőállomások automatizálása” elnevezésű projekt. Magyarországon több intézmény, szervezet végez meteorológiai méréseket.